KVAILIŲ ŽVEJONĖ: Manipuliacijų ir apgaulių ekonomika – Viršelio nuotrauka

Kvailių žvejonė

Manipuliacijų ir apgaulių ekonomika


GEORGE A. AKERLOF

ir

ROBERT J. SHILLER

Apie knygą

Apie knygąNuo pat Adamo Smitho laikų ekonomikos mokslas rėmėsi esmine prielaida, kad laisvoji rinka – tarsi nematoma ranka – kuria mūsų materialinę gerovę. Knygoje „KVAILIŲ ŽVEJONĖ“ Nobelio premijos laureatai ekonomistai George‘as A. Akerlofas ir Robertas J. Shilleris išsako esminę šio požiūrio kritiką – jie teigia, kad laisvoji rinka yra kartu ir žalinga, ir naudinga. Tol, kol bus galimybė užsidirbti, pardavėjai, pasitelkę manipuliacijas ir apgaules, sistemiškai išnaudos mūsų psichologines silpnybes ir neišmanymą.

skaityti daugiau

Fondo ŠVIESKIME VAIKUS logo

Knygos leidėjas:
Labdaros ir paramos fondas ŠVIESKIME VAIKUS

Apie autorius

GEORGE‘AS A. AKERLOFAS yra Džordžtauno universiteto profesorius ir 2001 metų Nobelio premijos laureatas. ROBERTAS J. SHILLERIS yra lietuvių kilmės Jeilio universiteto Sterlingo vardo profesorius, 2013 metų Nobelio premijos laureatas ir New York Times bestselerio Irrational Exuberance, kurį išleido Prinstono universiteto leidykla, autorius. G. A. Akerlofas ir R. J. Shilleris taip pat yra drauge parašę knygą Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, kurią taip pat išleido Prinstono universiteto leidykla.

Atsiliepimai

„Savo įdomiu ir gyvu pasakojimu G. A. Akerlofas ir R. J. Shilleris parodo, kad nors pelno siekis gali padėti sukurti produktus, kurie pagerina mūsų gyvenimus, jis taip pat skatina ir manipuliacijas bei apgaules. Nemažai šiuolaikinių inovacijų padėjo atsirasti produktams, kurie palengvina visuomenės apgaudinėjimą. Šio proceso pasekmės yra sudėtingos ir gilios.“

– JOSEPH E. STIGLITZ, Nobelio ekonomikos premijos laureatas.

„Kaip mums primena G. A. Akerlofas ir R. J. Shilleris, tos pačios paskatos, dėl kurių pardavėjai sugalvoja naujoves, kurios gerina kokybę ir sumažina sąnaudas, taip pat užtikrina, kad jokia galimybė pasipelnyti mus apgaunant neliks neišnaudota. Ši labai lengvai skaitoma ir įžvalgi knyga pakeis mūsų požiūrį į vyriausybės vaidmenį.“

– ROBERT H. FRANK, knygos The Economic Naturalist autorius.

KVAILIŲ ŽVEJONĖ yra įspūdingas intelektinis pasiekimas. Jis gali pakeisti „nematomos rankos“ vaizdinį į „nematomos kojos“, kuri nuolat ieško būdų, kaip mus pargriauti. Skaitykite šią knygą su pasimėgavimu, skaitykite ją, kad įgytumėte išminties.“

– ALAN S. BLINDER, knygos After the Music Stopped: The Financial Crisis, the Response, and the Work Ahead autorius.

„G. A. Akerlofas ir R. J. Shilleris praplečia įprastą „rinkos neveiksnumo“ teoriją, kuri teigia, kad kai rinka žlunga, atsiranda proga veikti vyriausybei. Jie parodo, kad rinkos tampa neveiksniomis ne tik dėl jau žinomų išorinių poveikių ir neteisingo pajamų paskirstymo priežasčių, tačiau ir dėl visur paplitusio „kvailių žvejonės“ reiškinio (pelno siekimo pasitelkiant manipuliacijas ir apgaules). Autoriai parodo kelią į naują sampratą, kuri nepriklauso nuo rinkų neveiksnumo teorijos ir gali paaiškinti, kaip mus „kontroliuoja kapitalas“ (iš dalies per „kvailių žvejonę“), taip pat ji gali parodyti, kaip derėtų „kontroliuoti kapitalą“ (iš dalies pasinaudojant knygoje pasiūlytais metodais „kvailių žvejonei“ mažinti).“

– ROBERT H. WADE, Londono ekonomikos mokykla.

„Nuostabi knyga! Tai geriausias ekonomikos mokslo pavyzdys po elgsenos ekonomikos sukeltos revoliucijos.“

– SAMUEL BOWLES, Santa Fė institutas.

„Ši įžvalgi knyga atskleidžia esmines rinkos ekonomikos sistemos prieštaras. Vartotojai ir įstatymų leidėjai, žinokite: pelno siekiantis verslas skatina efektyvumą ir inovacijas, tačiau taip pat jam būdingos stiprios paskatos jumis manipuliuoti, o sudėtingos duomenų panaudojimo priemonės leidžia tai daryti nusitaikant į kiekvieną iš mūsų.“

– LAURA D‘ANDREA TYSON, Kalifornijos Berklio universitetas.

„G. A. Akerlofas ir R. J. Shilleris pateikia nuostabų vadovą, pasakojantį apie laisvosios rinkos vilkduobes. Ši „išlaisvinanti ekonomikos teorijos revizija“ paaiškina neišvengiamą lupikavimo riziką, pasireiškiančią nuolatos pelno siekiančiame pasaulyje.“

– NANCY FOLBRE, profesorė emeritė, Masačusetso universitetas Amherste.

„Šioje smagioje, bet rimtoje knygoje rašoma, kad įprastas pasakojimas apie laisvąją rinką dažnai būna klaidingas. Išties, G. A. Akerlofas ir R. J. Shilleris teigia, kad turėtume atsisakyti minties, kad laisvoji rinka yra iš esmės „gerybinė“ institucija. Šis požiūris yra išdėstomas pasitelkus nuostabias istorijas, o pati knyga yra parašyta pokalbio forma, ir ją yra lengva skaityti. Ji skirta plačiajai auditorijai, tačiau patiks ir ekonomistams.“

– DANI RODRIK, knygos The Globalization Paradox autorius.

Versta iš:
George A. Akerlof and Robert J. Shiller
Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception,
Princeton University Press, 2015


Redaktorius – Mindaugas Karaciejus

Konsultantas – Stasys Jakeliūnas

Copyright © 2015 Princeton University Press
press.princeton.edu

© Linas Andronovas,
vertimas į lietuvių kalbą, 2016

© Daumantas Každailis,
piešinys, viršelio dizainas, 2016

© Labdaros ir paramos fondas
„Švieskime vaikus“, 2016


ISBN 978-609-8161-11-3

Knygos turinys

LIETUVIŠKO LEIDIMO PRATARMĖ

PRATARMĖ

ĮVADAS. Tikėkitės, kad jumis manipuliuos: „kvailių žvejonės“ pusiausvyra

PIRMOJI DALIS. Neapmokėtos sąskaitos ir finansų griūtis

PIRMAS SKYRIUS. Pagundomis žarstytas mūsų kelias

ANTRAS SKYRIUS. Pasinaudojimas reputacija ir finansų krizė

ANTROJI DALIS. „Kvailių žvejonė“ įvairiuose kontekstuose

TREČIAS SKYRIUS. Reklamininkai supranta, kaip išnaudoti mūsų silpnąsias vietas

KETVIRTAS SKYRIUS. Lupikavimas: automobiliai, būstas ir kredito kortelės

PENKTAS SKYRIUS. „Kvailių žvejonė“ politikoje

ŠEŠTAS SKYRIUS. Maisto pramonė, vaistų gamintojai ir „kvailių žvejonė“

SEPTINTAS SKYRIUS. Inovacijos: ir gera, ir bloga, ir bjauru

AŠTUNTAS SKYRIUS. Tabakas ir alkoholis

DEVINTAS SKYRIUS. Bankrotas siekiant pasipelnyti

DEŠIMTAS SKYRIUS. Michaelis Milkenas „žvejoja kvailius“ masalui naudodamas spekuliacines obligacijas

VIENUOLIKTAS SKYRIUS. Pasipriešinimas ir jo didvyriai

TREČIOJI DALIS. Išvados ir epilogas

IŠVADOS: PAVYZDŽIAI IR APIBENDRINAMOSIOS PAMOKOS. Naujasis Amerikos pasakojimas ir jo pasekmės

EPILOGAS. Ką naujo galime rasti „KVAILIŲ ŽVEJONĖJE“?

PADĖKOS

IŠNAŠOS

LITERATŪRA

TRUMPA DALYKINĖ RODYKLĖ

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ